Blue Flower

Vă oferim servicii de proiectare pentru instalaţii de utilizare la case, apartamente, blocuri, spaţii comerciale, hale industriale etc.
 

Instalații noi

Instalații de utilizare a gazelor naturale combustibile cu branșament nou
Se realizează atunci cand se dorește racordarea unui utilizator la rețeaua de distribuție în vederea alimentării cu gaz printr-un bransament nou, conform soluției date de operatorul sistemului de distribuție prin acordul de acces.

Instalații de utilizare a gazelor naturale combustibile din branșament existent.
Se realizează atunci cand se dorește racordarea unui utilizator la rețeaua de distribuție în vederea alimentării cu gaz dintr-un branșament existent.

Instalații existente (modificări de natură tehnică)

Modificarea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale combustibile
Se realizează atunci cand se dorește înlocuirea aparatelor consumatoare de gaz, modificarea de trasee și poziții ale aparatelor consumatoare de gaz, instalarea de aparate consumatoare de gaz noi, separarea consumatorilor racordați initial prin instalație de racordare unica și contorizări interne cu contoare pasante.

Instalații existente (modificări de natură administrativă)

– Se realizează atunci cand se dorește schimbarea denumirii utilizatorului, preluarea clădirii prin cumpărare, concesionare, închiriere, etc.