Blue Flower

Apele uzate sau meteorice se pot pompa la și în instalațiile de epurare, la vărsarea în emisar sau în cadrul rețelei de canalizare.

Amplasarea unei stații de pompare se face în baza unor calcule tehnico-economice, ținând seama și de:

– condițiile sanitare ;
– condițiile hidrogeologice;
– planul de sistematizare;
– relief;
– sursele de energie;
– amenajarea unor guri de descărcare gravitațională în caz de avarie.