Blue Flower

Asigură filtrarea-reglarea-măsurarea gazelor naturale și constituie un ansamblu de aparate, armături și accesorii montate într-o construcție proprie de tip cofret metalic. Prin intermediul acestora, gazele trec din rețeaua de repartiție (p.m.) în rețeaua de distribuție (p.r. sau p.j.).
 

STAȚII REGLARE GAZE NATURALE

1. Post de reglare gaze naturale Q=300m.c./h, Str. Liniei, Sector 6, București
2. Stație de reglare gaze naturale Q=300m.c./h, Șos. București – Târgoviște, sat Buciumeni
3. Stație de reglare gaze naturale Q=300m.c./h, Str. Astrelor, Popești Leordeni
4. Stație de reglare gaze naturale Q=300m.c./h, Str. Amurgului, Popești Leordeni
5. Stație de reglare gaze naturale 1400 m.c./h, S.C. STRACO GROUP S.R.L.
6. Stație de reglare gaze naturale 1500 m.c./h, Com. Glina, Jud. Ilfov
7. Stație de reglare gaze naturale 8000 m.c./h, Drum Pădurea Neagră, București, sector 1.
8. Stații de reglare-măsurare gaze naturale 2000 m.c./h, 5000 m.c./h, 7000 m.c./h, 8000 m.c./h, beneficiar S.C. GAZ SUD S.A.